Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Magnussenutvalget

Magnussenutvalget vurderte systemet for fordeling av basisbevilgningen mellom de regionale helseforetak (NOU 2008:2). Utvalgets innstilling medfører at Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF får en større andel av basisbevilgningen, mens Helse Sør-Øst RHF får en lavere andel.

Regjeringen foreslo i St.prp. nr. 1 (2008-2009) å følge opp Magnussenutvalgets innstilling ved å foreslå en ny inntektsfordeling gjennom vekst i inntektsrammen i 2009 og 2010. Dette innebærer at Helse Sør-Øst RHF, som ellers ville tapt på omleggingen, ikke får redusert sine inntekter. For 2010 foreslår Regjeringen å bevilge 525 millioner kroner til fullføring av ny inntektsfordeling.

Les mer i Helse- og omsorgdepartementets fagproposisjon, kapittel 732.

Se også Sykehusøkonomi.