Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Marin bioprospektering

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til marin bioprospektering med til sammen 19 millioner kroner, fordelt med 12 millioner kroner under Nærings- og handelsdepartementet og 7 millioner kroner under Fiskeri- og kystdepartementet.

Marin bioprospektering er systematisk leting etter verdifulle, biologisk aktive komponenter fra organismer i havet. Regjeringen la i september 2009 fram en nasjonal strategi for marin bioprospektering.

Se også felles pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.