Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Maritim strategi

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til å følge opp den maritime strategien ”Stø kurs”. Disse midlene skal styrke nærskipsfart, maritim forskning og innovasjon med 70 millioner kroner. 18,5 millioner kroner skal gå til å styrke kompetansen i utdanning og høyskoler. De resterende midlene går til ulike prosjekter, blant annet markedsføring av NIS-registeret og en ny næringsrådsstilling ved ambassaden i Washington.

Se også Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon og pressemelding.

Se også Næringsrådstilling.