Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Matpolitikk

Regjeringen foreslår å styrke Mattilsynets driftsbudsjett med 22 millioner kroner for å møte utfordringer innenfor dyrehelse og på matområdet for øvrig. Regjeringen foreslår i tillegg å styrke Veterinærinstituttets driftsbudsjett med 3 millioner kroner.

Regjeringens matpolitikk omfatter hele matproduksjonskjeden fra ”jord og fjord til bord”. Hovedmålene er å sikre trygg mat, fremme forbrukerhensyn og å fremme god plantehelse og god helse og velferd hos landdyr og fisk.

Mattilsynet har en sentral rolle i gjennomføringen av matpolitikken gjennom veiledning, tilsyn, kartlegging og overvåking langs matproduksjonskjeden.