Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Menneskerettigheter

Regjeringen vil at Norge fortsatt skal støtte arbeidet til FNs høykommissær for menneskerettigheter og arbeide aktivt i FNs menneskerettighetsråd, der Norge er medlem i 2009-2012. Innsats for menneskerettighetsforsvarere og ytringsfrihet prioriteres. Det gjør også arbeidet mot diskriminering, fremme av rettigheter for barn, urfolk og minoriteter, innsats mot tortur og dødsstraff og arbeid for å sikre beskyttelse av menneskerettighetene i konfliktsituasjoner.

Menneskerettighetsdialogene med Kina, Vietnam og Indonesia vil bli videreutviklet, og Regjeringen vil fortsatt støtte norske og internasjonale organisasjoner som arbeider med menneskerettighetsspørsmål.

Se også Kvinner og likestilling.