Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgift

Merverdiavgiften er en generell avgift på forbruk av varer og tjenester. Den generelle merverdiavgiftssatsen er på 25 prosent. I tillegg er det en redusert sats på 14 prosent for matvarer og en lav sats på 8 prosent for persontransport, kinoforestillinger, overnatting og NRKs allmennkringkastingsvirksomhet.

Regjeringen foreslår ingen endring i satsene for 2010.

Se også Kulturmomsutvalget – Regjeringens oppfølging.

Se også Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 3.2.2.