Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Midtrekkverk

Regjeringen foreslår å bevilge 713 millioner kroner til særskilte tiltak for trafikksikring langs det eksisterende vegnettet. Dette er en videreføring av det høye nivået for 2009. I tillegg er det lagt til grunn 10 millioner kroner i bompengemidler. Midlene vil bli brukt til å videreføre tiltak som alt er satt i gang, blant annet flere tiltak med utbygging av midtrekkverk.

I 2010 vil det bli satt i gang utbygging av midtrekkverk på

· E6 over Bergshøgda i Hedmark

· E6 mellom Hagen og Gyllan i Sør-Trøndelag

· E6 mellom Branes og Mule i Nord-Trøndelag

Arbeidet med å bygge midtrekkverk i kurver vil bli videreført på

· Riksveg 7 i kommunene Flå og Nes i Buskerud

· Strekningen på E6 mellom Sollihøgda og Skaret i Buskerud.

For perioden 2010 -2013 er det planlagt oppføring av midtrekkverk på 84 kilometer riksveg med to eller tre felt. Av dette skal ni kilometer fullføres i 2010. I tillegg vil det i 2010 bli videreført eller igangsatt arbeid med til sammen 24 kilometer midtrekkverk som skal stå ferdig i 2011 og 2012.

I 2010 får dessuten 30 kilometer riksveg sterkere midtoppmerking i form av oppmerket sperreområde, midtmarkering eller rumleriller.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet.