Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøteknologi

Over Nærings- og handelsdepartementets budsjett foreslås det 100 millioner kroner til en tilskuddsordning for økt satsing på miljøteknologi. Ordningen skal administreres av Innovasjon Norge. Støtten forutsettes gitt som tilskudd til bedrifter i tidlig fase, større bedriftsetableringer og pilot- og demonstrasjonsprosjekter. Satsingen skal bidra til å fremme forretningsutvikling som i neste omgang styrker norsk industris konkurranseevne på lengre sikt. Det overordnede formålet med satsingen er å stimulere til flere prosjekter innen miljøteknologi. Satsingen er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.