Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Momskompensasjonsordning for frivilligheten

Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til en ny kompensasjonsordning for merverdiavgift for frivillige organisasjoner. Den tidligere tjenestemomskompensasjonsordningen innlemmes i den nye ordningen. Det foreslås at ordningen trer i kraft fra 1. januar 2010. Samlet foreslås en bevilgning på 396,4 millioner kroner.

Se også Kulturmomsutvalget - Regjeringens oppfølging.