Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Musikk

Regjeringen foreslår en bevilgningsøkning på 91 millioner kroner til musikkformål. Samlet bevilgning på musikkfeltet for 2010 er dermed på litt over en milliard kroner.

Det foreslås en økning på 49,1 millioner kroner til de nasjonale orkestrene og region-/landsdelorkestrene, blant annet til å dekke økte pensjonskostnader.

Regjeringen foreslår økt tilskudd til orkestre for 2010.

Regjeringen foreslår å sette av 36,3 millioner kroner til det nyetablerte Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester AS, noe som innebærer en økning på 10,2 millioner kroner i 2010. Enhetene Opera Nord og Musikkteater i Bodø har gått inn i det nye selskapet.

Tilskuddet til Bergen Filharmoniske Orkester foreslås økt med 11,9 millioner kroner og tilskuddet til Oslo-Filharmonien foreslås økt med 10 millioner kroner.

For 2010 foreslås tilskuddet til musikkteatervirksomheten i Trondheim Symfoniorkester økt og gitt som en del av driftstilskuddet til orkesteret.

Avsetningen til musikkformål under Norsk kulturfond foreslås økt med 11,3 millioner kroner, hvorav en økning på 2 millioner kroner til tilskuddsordning for arrangører, 2 millioner kroner til tilskuddsordning for musikere, 4 millioner kroner til tilskuddsordning for musikkensembler og 2,5 millioner kroner til innkjøpsordning for musikk.

Tilskuddet til andre tiltak på musikkområdet forelås økt med 30,6 millioner kroner, blant annet 13,4 millioner kroner i økning til Riksscenen for folkemusikk, joik og folkedans, 2,9 millioner kroner til Music Export Norway  og 3,6 millioner kroner til festivaler med knutepunktoppdrag. Bevilgningen til kompetansesentra for rytmisk musikk foreslås økt med 2 millioner kroner.