Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Naturarven - Verdiskaping

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Verdiskapingsprogrammet for naturarven fra 5 millioner kroner til 10 millioner kroner fra Kommunal- og regionaldepartementet. Samtidig foreslår Regjeringen å bevilge 15 millioner kroner til programmet over Miljøverndepartementets budsjett. Programmet skal støtte regionale og lokale utviklingsprosjekter i tilknytning til verneområder.

Verdiskapingsprogrammet har hele landet som nedslagsfelt, og det er stor variasjon i temaer og geografi mellom de tolv pilotene som ble valgt ut i 2009.