Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nødnett

Nødnett er et nytt, digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen. Det skal gi etatene et felles, sikkert og avlyttingsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker.

Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet).

Leverandøren Nokia Siemens Networks er nå over to år forsinket i sin leveranse. Etter ny fremdriftsplan skal nødetatene ta første utbyggingsområde av Nødnett i bruk i løpet av 2010. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvaret for å følge opp nødnettleveransen og skal eie og forvalte radiosambandet for nødetatene på vegne av staten når sambandet er levert. Regjeringen foreslår at det i 2010 bevilges om lag 389 millioner kroner til å sluttføre arbeidet med første utbyggingstrinn.

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget vedrørende eventuelt landsdekkende utbygging etter at første utbyggingstrinn er ferdigstilt og evaluert.