Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nordområdene – Utenriksdepartementet

Nordområdene er Regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Regjeringen foreslår å styrke nordområdesatsingen med 530 millioner kroner i 2010, sammenlignet med saldert budsjett 2009. Med budsjettforslaget for 2010 vil satsingen på nordområdene ha økt nominelt med om lag 1,5 milliarder kroner siden 2006. Bevilgningen til tilskuddsprogrammet Barents 2020 foreslås økt med 20 millioner kroner, for å bidra til å støtte prosjekter som øker vår kunnskap om nordområdene. Dette innebærer en betydelig styrking av satsingen på blant annet verdiskaping, kunnskap, miljø og klima.

Regjeringen la frem sin nordområdestrategi i 2006. De 22 tiltakspunktene i strategien er hovedsakelig gjennomførte eller igangsatte. Regjeringen la i 2009 frem dokumentet "Nye byggesteiner i nord". Den inneholder ambisiøse målsettinger og tiltak i nordområdene som gir Regjeringens nordområdesatsing ny retning for de neste 10-15 årene.

Se pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Se også Nordisk samarbeid.