Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nordområdene – norsk-russisk kultursamarbeid

Regjeringen følger opp og implementerer en norsk-russisk handlingsplan for kultursamarbeid i nordområdene i 2010. Det foreslås i den forbindelse en særskilt bevilgning på 4 millioner kroner i 2010 til kultursamarbeid i nordområdene og til norsk - russisk kultursamarbeid. Bevilgningsforslaget innebærer økte tilskudd til ulike aktører i nordområdene som særlig bidrar til grenseoverskridende kultursamarbeid, som kulturprogrammet Barentskult, ”Pikene på broen”, Samovarteatret, samt til regionale norsk-russiske samarbeidsprosjekter.

Mulighetenes landsdel – handlingsplan for kultur i nordområdene ble lagt frem høsten 2009. Regjeringen foreslår en økning i tilskuddene til flere kulturaktører og satser på kulturbygg i Nord-Norge som en viktig oppfølging av denne, i tillegg til oppfølgingen av den norsk-russiske handlingsplanen og annet internasjonalt kultursamarbeid i nordområdene.