Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nordområdene – Fiskeri- og kystdepartementet

Som en del av nordområdesatsinga på Fiskeri- og kystdepartementets område, fremmer Regjeringen forslag om å øke bevilgningene til sjøsikkerhet og beredskap, forskning, marin bioprospektering og vedlikehold på Jan Mayen.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til slepeberedskap i Nord-Norge med 127 millioner kroner for å sikre at Nord-Norge får tre helårs slepefartøyer i 2010, samt at Sørlandet får en statlig slepebåtberedskap med et døgnbemannet fartøy. Det foreslås å bevilge 5 millioner kroner for å opprette et nasjonalt kompetansesenter for sjøsikkerhet, oljevernberedskap og overvåking knyttet til trafikksentralen i Vardø.

Bevilgningen til den marine, forvaltningsrettete forskningen økes med til sammen 37 millioner kroner, noe som vil ha stor betydning for kunnskapsmiljøene og næringen i nord. Videre foreslår Regjeringen å bevilge 5,5 millioner kroner til videre prosjektering og kvalitetssikring av et nytt isgående forskningsfartøy.

Budsjettene til drift og vedlikehold på Jan Mayen og Loran-C-stasjonen foreslås økt med 10 millioner kroner. Regjeringen foreslår også en bevilgning på 7,4 millioner kroner til nytt kjøle- og fryseanlegg på øya.