Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NyVekst

Regjeringen legger bevilgningsmessig til rette for at fylkeskommunene skal kunne øke tildelingen til NyVekst fra totalt 70 millioner kroner til 100 millioner kroner. Målet er å utløse og realisere vekstpotensial i nyetablerte, små bedrifter innenfor det distriktspolitiske virkeområdet, sone 3 og 4. Bedriftene mottar støtte i form av driftsstøtte, herunder lønn og andre driftsutgifter med inntil 1 million euro. Det kan gis støtte i inntil fem år til bedrifter som er opptil fem år gamle. Ordningen ble etablert i 2008 og er notifisert fram til og med 2013. 2010 er siste år i opptrappingsplanen.