Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


Ø

Økonomisk kriminalitet

For å intensivere innsatsen mot økonomisk kriminalitet, foreslår Regjeringen å styrke Økokrim med åtte årsverk i 2010.

Innsatsen i kampen mot økonomisk kriminalitet er økt betydelig. I 2006 ble Økokrim tilført 11 årsverk for å styrke arbeidet med hvitvaskingsteam. Det er bevilget midler til utvikling av nytt datasystem i Økokrim for å håndtere hvitvaskingsmeldinger og praktiseringen av inndraging av utbytte fra straffbare handlinger er skjerpet. Ordningen med bistandsrevisorer er gjort landsdekkende fra og med 2007.

Til ytterligere bekjempelse av økonomisk kriminalitet ble det i 2009 bevilget 12 millioner kroner til tre tverrfaglige etterforskningsteam ved Oslo politidistrikt.

Justisdepartementet og Finansdepartementet arbeider også med en handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.

Se også Miljø- og kulturminnekriminalitet.