Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Olje og energi - samarbeid med utviklingsland

Regjeringen foreslår å videreføre innsatsen på energisamarbeid med utviklingsland i 2010. Norge har kompetanse som er svært etterspurt både innen petroleumssektoren, fornybar energi og energiforvaltning.

Ren energi er en av Regjeringens satsingsområder. Fortsatt styrking av Norfunds grunnkapital også i 2010 og omlegging av Norads tilskuddsordninger gir økte muligheter til å støtte prosjekter med ren energi blant annet gjennom strategisk partnerskap med private bedrifter. Initiativet Ren energi for utvikling tilrettelegger for en mer helhetlig og strategisk bistand på dette området. Bistand til utnyttelsen av fornybar energi er også en viktig klimasatsing.

Flere av Norges samarbeidsland har betydelige petroleumsressurser. Gjennom programmet Olje for Utvikling bidrar Norge til at ressursrike utviklingsland kan forvalte sine ressurser slik at det kommer fellesskapet tilgode. Programmet vektlegger en integrert tilnærming til ressurs-, miljø- og finansforvaltningsspørsmål, med godt styresett som en gjennomgående rød tråd. Samarbeidet vil i 2010 videreføres i de ti hovedlandene og om lag 15 landene med begrenset samarbeid.

Se også Klima og miljø - utviklingssamarbeid.