Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Oljevern

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2010 å øke bevilgningen til den statlige slepebåtberedskapen med til sammen 127 millioner kroner. Den statlige slepebåtberedskapen i Nord-Norge foreslås styrket til tre slepefartøy på helårsbasis. Det foreslås også å opprette en statlig slepebåtberedskap på Sørlandet med et døgnbemannet fartøy.

Kystverket leverte i 2006 en statusrapport for oljevernmateriell i statlige depot langs kysten med en tilrådd utskiftingsplan frem mot 2010. I budsjettene for 2006-2009 er dette fulgt opp slik at bevilgningen i 2009 ligger 122 millioner kroner høyere enn i 2005. Nivået foreslås videreført i 2010. Dette innebærer at Regjeringen fullt ut følger opp de anbefalinger som gis i Kystverkets rapport.

Erfaringene har vist at sjøsikkerhet og oljevernberedskap får særlige utfordringer under høye bølger, mørke og kulde. Regjeringen foreslår derfor at det bevilges 5 millioner kroner for å etablere et kompetansesenter for sjøsikkerhet, oljevernberedskap og overvåking i tilknytning til trafikksentralen i Vardø.

Kystverkets fartøy er i gjennomsnitt over 30 år gamle. Regjeringen foreslår i budsjettet for 2010 å bevilge 45 millioner kroner slik at Kystverket kan starte utskifting av flåten. I tillegg til at de nye fartøyene vil være mer effektive som anleggsfartøy, vil de også kunne benyttes under oljevernaksjoner.