Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Omsorgsplan 2015

For å møte utfordringene i omsorgssektoren har Regjeringen lagt fram Omsorgsplan 2015 som løfter fram fire hovedsaker: 10 000 nye årsverk, 12 000 nye omsorgsplasser, Demensplan 2015 og Kompetanseløftet 2015. Gjennom avtalen som er inngått mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre, er Omsorgsplan 2015 utvidet og konkretisert. Regjeringen foreslår en samlet styrking av tiltak i Omsorgsplan 2015 med 320 millioner kroner i 2010, hvorav 270 millioner kroner er knyttet til investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Det foreslås at det gis tilsagn om tilskudd til 2 500 boenheter i 2010, med en samlet tilsagnsramme på 1 347 millioner kroner i perioden 2010-2013.