Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Opera

Den Norske Opera & Ballett
Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Den Norske Opera & Ballett med 54 millioner kroner til 440,4 millioner kroner. Årets tilskuddsøkning fullfører den flerårige opptrappingsplanen som ble avtalt med Operaen for å styrke den kunstneriske virksomheten i det nye operahuset. Det foreslås også midler til forvaltning, drift og vedlikehold av operahuset og økte pensjonskostnader og til stipendiatordningen for sangsolister og repetitører, som gjennomføres i samarbeid med Norges Musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo.

Region- og distriktsopera
Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til operatiltak landet rundt med 9,4 millioner kroner. Dette inkluderer operasatsingen under Nordnorsk Opera og Symfoniorkester der Musikkteater Bodø og Opera Nord inngår, og operasatsingen under Trondheim Symfoniorkester (Musikkteatret i Trondheim). Videre legger Regjeringen opp til at OscarsborgOperaen får status som distriktsopera i statsbudsjettet for 2010 med et statlig tilskudd på 1 million kroner.