Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Operasjoner i utlandet - norsk deltakelse

NATOs stabiliseringsoperasjon i Afghanistan, International Security Assistance Force (ISAF), vil også i 2010 være hovedsatsingsområde for Norges militære engasjement i utlandet. Et stabilt Afghanistan er viktig for internasjonal fred og sikkerhet, og dermed også for Norge. En helt sentral del av den helhetlige innsatsen i Afghanistan er å bygge afghansk kapasitet og eierskap, med sikte på gradvis overføring av større ansvar til afghanske myndigheter. Norges militære hovedinnsats i Afghanistan finner sted i Faryab-provinsen i Nord-Afghanistan, hvor Norge har lederansvaret for Provincial Reconstruction Team (PRT) i Meymaneh. Norsk engasjement i nord vil omfatte hoveddelen av denne enheten, samt offiserer til den regionale kommandoen i Mazar-e Sharif og den norske kontingentledelsen. Norge bidrar også til et flernasjonalt treningslag (Operational Mentoring and Liason Team – OMLT) på korps- og brigadenivå for å støtte treningen av den afghanske hærledelsen i Nord-Afghanistan. I tillegg stiller Norge med offiserer til ISAF-hovedkvarteret i Kabul. Det norske helikopterbidraget (NAD) videreføres i 2010.

Norge deltar med stabsoffiserer i den NATO-ledede operasjonen Kosovo Force (KFOR), som har som hovedoppgave å bidra til å stabilisere Kosovo og støtte FN-administrasjonen (United Nations Mission in Kosovo). Norge har også stabsoffiserer ved NATOs hovedkvarter i Sarajevo i Bosnia-Hercegovina.

Norge har fra august 2009 deltatt med en fregatt i EUs maritime operasjon (operasjon Atalanta) utenfor Somalia. Hensikten med operasjonen er å beskytte internasjonal skipstrafikk og humanitære forsyninger til Somalia mot den økende piratvirksomheten i området. Planlagt varighet for det norske bidraget er seks måneder.

Norge stiller med et feltsykehus og et brønnborerlag til FN-operasjonen i Tsjad, MINURCAT (United Nations Mission in the Central African Republic and Chad). Det norske feltsykehuset er en kapasitet av stor betydning for FN, og skal primært understøtte MINURCAT, men vil samtidig benytte ledig kapasitet til å behandle sivile. I tillegg til feltsykehuset stiller Norge et brønnborelag på inntil 15 personell. Enheten er samlokalisert med feltsykehuset og stilt til disposisjon for MINURCAT fremt til mai 2010. Norge deltar ellers med stabsoffiserer og militærobservatører i FN-operasjonen United Nations Mission in Sudan, for å overvåke partenes etterlevelse av fredsavtalen. I tillegg bidrar Norge med et mindre antall militære observatører og stabsoffiserer i United Nations Truce Supervision Organization i Midt-Østen, i Multinational Force and Observers i Sinai og i United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo.