Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pandemivaksine

Norge har inngått en avtale med vaksineprodusenten GlaxoSmithKline som sikrer kjøp av 9,4 millioner doser pandemivaksine ved en erklært influensa A(H1N1)-pandemi, definert som fase seks i pandemiberedskapen. WHO hevet beredskapsnivået til fase seks den 11. juni 2009. Avtalen innebærer at Norge er sikret ukentlige leveranser, og de første dosene med vaksine forventes levert i oktober 2009. Med utgangspunkt i den foreløpige leveringsplanen legges det til grunn at utgiftene til vaksinen i 2010 vil beløpe seg til om lag 206 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til merutgifter i 2009 på 452 millioner kroner, til sammen 658 millioner kroner til vaksine mot influensa A(H1N1).