Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pasientsikkerhetskampanje

Regjeringen foreslår å gjennomføre en nasjonal pasientsikkerhetskampanje for å redusere uønskede hendelser på utvalgte innsatsområder. Kampanjen vil ta utgangspunkt i spesialisthelsetjenesten, men velge enkelte innsatsområder som er overførbare til kommunehelsetjenesten. Det foreslås å styrke Nasjonal enhet for pasientsikkerhet ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten med 2 millioner kroner for å etablere et nasjonalt sekretariat i dette arbeidet.