Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pasientskade - Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Som følge av stor pågang av erstatningssaker i tidligere år og stor utskifting av ansatte i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i 2007 og 2008, har det vært en økning i restansene ved Norsk pasientskadeerstatning. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til NPE med 10,75 millioner kroner i 2010 knyttet til behandling av erstatningskrav fra pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandling innen offentlig helsetjeneste.