Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petroleum - internasjonalisering av norsk industri innenfor petroleum, kraftsektoren/fornybarenergi

Regjeringen foreslår å bevilge 26 millioner kroner til internasjonalisering av norsk industri innenfor petroleum, kraftsektoren/fornybar energi i 2010, en økning på 3,65 millioner kroner sammenlignet med 2009.

Økningen knytter seg i til opprettelsen av INTPOW. INTPOW er en prosjektorganisasjon som ble etablert i samarbeid mellom myndigheter og energinæring i 2009. Antallet partnerbedrifter er per i dag om lag 20.

INTPOWs mål er å styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting i den norske energinæringen og gjøre den mer slagkraftig internasjonalt. INTPOW bygger på samme struktur som det allerede godt etablerte petroleumsnettverket INTSOK. INTPOW skal særlig konsentrere innsatsen om fornybare energikilder som vannkraft, vindkraft og solenergi. INTPOW er samlokalisert med INTSOK.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon.