Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petroleumsvirksomheten – nøkkeltall

Råoljeproduksjon (inkludert NGL og kondensat) 2009: 2,3 millioner fat/dag

Råoljeproduksjon (inkludert NGL og kondensat) 2010: 2,2 millioner fat/dag

Produksjon av salgbar gass 2009: 102,9 milliarder Sm3

Produksjon av salgbar gass 2010: 106,7 milliarder Sm3

Investeringer 2009: 116,9 milliarder kroner (eks. leteutgifter)

Investeringer 2010: 117,5 milliarder kroner (eks. leteutgifter)

Oljeprisforutsetning 2009: 370 kroner/fat

Oljeprisforutsetning 2010: 425 kroner/fat

Eksportverdi 2009: 427,8 milliarder kroner

Eksportverdi 2010: 447,6 milliarder kroner

Statens netto inntekter 2009: 264,7 milliarder kroner (skatter, avgifter, SDØE, utbytte StatoilHydro og overføring fra Statens petroleumsforsikringsfond)

Statens inntekter 2010: 220,4 milliarder kroner

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon og pressemelding.