Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politi - Oslo politidistrikt

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Oslo politidistrikt med 193 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2009. Av dette utgjør pris- og lønnsvekst om lag 16 millioner kroner.

Bevilgningsøkningen foreslår blant annet benyttet til:

· Opprettelse av 20 stillinger til studenter som er ferdig utdannet fra Politihøgskolen sommeren 2010.

· Videreføring av 100 sivile stillinger som ble opprettet i 2009.

· Videreføring av 20 stillinger som i 2009 ble opprettet til nyutdannede fra Politihøgskolen.

· Håndtering av de budsjettmessige konsekvensene av den nye særavtalen om arbeidstidsbestemmelser i politiet.

Se også Politi og påtalemyndighet.