Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politiet - arbeidstidsbestemmelser

Det er inngått en ny særavtale om arbeidstidsbestemmelser i politiet. I tillegg til å fastlegge kompensasjon for unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeids- og hviletid, har rundt 9 000 polititjenestemenn fått utvidet arbeidstiden med én time pr. uke. Dette tilsvarer en ressursøkning på anslagsvis 230 årsverk. Regjeringen foreslår å øke politiets driftsbudsjett med 371,9 millioner kroner som følge av den nye særavtalen.

Se også Politi og påtalemyndighet.