Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politiutdanning

I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter ved Politihøgskolen. I 2009 ble opptaket økt til 552 studenter. Regjeringen foreslår at opptaket økes til 720 studenter i 2010. Dette er det høyeste opptak av studenter som har vært ved Politihøgskolen.

Med så store kull vil politiutdanningen foregå i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Bodø er etablert som egen avdeling. Kongsvinger og Stavern er underlagt Politihøgskolen i Oslo.

Bevilgningen til Politihøgskolen foreslås økt med om lag 66 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2009.

Se også Politi og påtalemyndighet.