Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Post

Regjeringen foreslår å bevilge 710,7 millioner kroner til post- og telekommunikasjoner i 2010, en økning på 246,5 prosent fra saldert budsjett 2009.

Nesten hele økningen, det vil si 497 millioner kroner, foreslås bevilget til statlig kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme post- og banktjenester som Posten Norge AS er pålagt å levere. I flere år har det ikke vært bevilget midler til statlig kjøp av de bedriftsøkonomisk ulønnsomme tjenestene, fordi Regjeringen har lagt til grunn at inntektene fra Posten dekker dette. De økonomiske utfordringene som Posten nå står overfor, med ytterligere prispress og nedgang i volum innenfor de tradisjonelle posttjenestene, gjør det nødvendig å bevilge midler for å dekke utgiftene til de ulønnsomme tjenestene.

På grunn av den økonomiske situasjonen i konsernet, foreslås det at staten ikke tar ut utbytte fra Posten Norge AS i 2010.

Den foreslåtte bevilgningen på 213,7 millioner kroner til Post- og teletilsynet ligger 4,2 prosent høyere enn saldert budsjett 2009. I 2010 skal Post- og teletilsynet blant annet bruke økningen i driftsmidler til å utvikle en mastedatabase som vil gi oversikt over radiosendere, i første rekke mobilbasestasjoner.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet om post- og telekommunikasjon.