Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rassikring

Regjeringen foreslår å bruke 850 millioner kroner til rassikring, en økning på omtrent 92 prosent frå 2009. Midlene er fordelt med 350 millioner kroner til tiltak på riksvegnettet og 500 millioner kroner til tiltak på fylkesvegnettet.

På riksvegnettet er det i 2010 lagt opp til anleggstart på disse prosjektene med rassikringsgevinst. Prosjektene har et kostnadsoverslag på over 100 millioner kroner:

· Riksveg 70 Oppdølstranda, i Møre og Romsdal

· Riksveg 80 Løding – Vikan, i Nordland (med forutsetning om tilslutning til delvis bompengefinansiering)

I tillegg har Regjeringen prioritert å videreføre prosjekter som allerede er igangsatt, for eksempel riksveg 13 Øvre Granvin – Voss grense, i Hordaland.

Midlene til rassikring går ellers til flere mindre tiltak på utsatte strekninger og punkt på vegnettet.

Se også Skredforebygging.