Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Redningshelikoptertjenesten

Regjeringen vil i 2010 videreføre arbeidet med anskaffelse av nye redningshelikoptre til erstatning for dagens helikoptre. Fremtidens redningshelikoptre skal velges gjennom utredningsarbeid og markedskonkurranse. Justisdepartementet har opprettet et eget prosjekt i Stavanger som bistår i dette arbeidet.