Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Reindriftsavtalen

Bevilgningene til gjennomføring av reindriftsavtalen over kapittel 1151 på Landbruks- og matdepartementets budsjett foreslås økt med 4 millioner kroner, fra 97 millioner kroner til 101 millioner kroner. Reindriftsavtalen er en næringsavtale mellom staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL). Årets avtale ble inngått i mars 2009 og godkjent av Stortinget i juni. Avtalen omfatter blant annet budsjettutlegg for påfølgende kalenderår, herunder midler til utviklingstiltak, velferdstiltak og direkte tilskudd.