Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Riksvegferjer

Regjeringen foreslår å bevilge 436 millioner kroner til riksvegferjedriften, en økning på 14 millioner kroner eller 3,3 prosent fra saldert budsjett 2009, korrigert for forvaltningsreformen. Det er lagt inn en takstøkning på 3,2 prosent fra 1. januar 2010. Samferdselsdepartementet legger til grunn at rutetilbudet i 2010 skal opprettholdes omtrent som i 2009.