Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Romfartsvirksomhet

Regjeringen styrker romfartssatsingen og foreslår å bevilge 775,3 millioner kroner i 2010. Dette er en økning på over 300 millioner kroner fra saldert budsjett for 2009.

· Galileo:
Regjeringen foreslår å bevilge 126,2 millioner kroner i forbindelse med deltakelsen i Galileo-programmet i 2010. Galileo er et felleseuropeisk system for satelittnavigasjon. De norske forpliktelsene i utbyggingen av Galileo er på omtrent 69 millioner euro i perioden 2008-2013.

· Romfart (ESA):
Regjeringen foreslår å bevilge 549,6 millioner kroner til obligatoriske og frivillige aktiviteter og program i den europeiske romorganisasjonen ESA. Bevilgningsforslaget innebærer en økning på 165,6 millioner kroner fra 2009.

· Andøya rakettskytefelt:
Regjeringen vil vitalisere Andøya Rakettskytefelt AS (ARS), og foreslår å bevilge 15 millioner kroner til blant annet oppgradering av bygningsmassen på ARS. Gjennom deltakelsen i den europeiske romfartsorganisasjonen ESA foreslås det også å bevilge 20,3 millioner kroner til EASP-avtalen, som er et samarbeid mellom Tyskland, Frankrike, Sveits, Sverige og Norge om bruken av rakettskytefeltene i Kiruna og på Andøya.

Se også Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon og pressemelding.