Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rusmestring - kriminalomsorgen

En stor andel av kriminalomsorgens målgruppe er personer med rusmiddelproblemer. Det er behov for å styrke behandlings- og rehabiliteringstilbudet til innsatte og domfelte. I 2010 vil Regjeringen etablere nye rusmestringsenheter ved nye Halden fengsel og ved Hustad fengsel. Enhetene etableres med både fengselsfaglige stillinger og kompetanse fra spesialisthelsetjenesten og skal gi innsatte og domfelte bedre mulighet for rusbehandling og rehabilitering i fengselet.

Rusmestringsenhetene ved Halden og Hustad fengsler kommer i tillegg til de ni enhetene ved fengslene Stavanger, Bodø, Ravneberget, Bastøy, Bergen, Ullersmo, Indre Østfold, Trondheim (avdeling Leira) og Arendal fengsel (avdeling Evje).