Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

SIVA

Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til økt innskuddskapital i SIVA (Selskapet for industrivekst SF). Midlene er øremerket eiendomsbransjen. Bevilgningen skal bidra til framdrift i planlagte utbyggingsprosjekt.

Se også Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon og pressemelding.