Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samferdsel

Regjeringen foreslår å bevilge 27,1 milliarder kroner til samferdselsformål i statsbudsjettet for 2010. Forslaget innebærer en samlet vekst i utgiftene på omtrent 4,7 milliarder kroner, eller 21,2 prosent sammenlignet med saldert budsjett i 2009, korrigert for forvaltningsreformen.

Bevilgningene til veg- og jernbanesektoren utgjør omtrent 90 prosent av de foreslåtte bevilgningene over Samferdselsdepartementet. Foreslåtte bevilgninger til vegformål er omtrent 14,1 milliarder kroner, og utgjør hoveddelen med 52 prosent av de samlede utgiftene.

Foreslåtte bevilgninger til jernbaneformål er omtrent 10,2 milliarder kroner, som tilsvarer nærmere 38 prosent av budsjettet.

Ellers er til sammen 2,8 milliarder kroner foreslått fordelt til blant annet forskning og utvikling, luftfartsformål, særskilte transporttiltak, posttjenester og telekommunikasjon.

Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Se også stikkordene Kollektivtransport, jernbane og veg.