Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samhandlingsreformen

For å bidra til en bedre koordinert helse- og omsorgstjeneste og økt innsats for å forebygge og begrense sykdom, har Regjeringen lagt frem St. meld. Nr. 47 (2008 – 2009) Samhandlingsreformen.

Regjeringen foreslår 273 millioner kroner til oppfølging av samhandlingsreformen i 2010, herunder 230 millioner kroner til forebyggende helsetjeneste bevilget som frie inntekter til kommunene.

I tillegg foreslås det å videreføre 96 millioner kroner til samhandlingstiltak fra 2009. Herunder foreslår Regjeringen å videreføre 33 millioner kroner til utvikling av lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid, og 8 millioner kroner til sykestueprosjektet i 2010. Dette vil bidra til å utvikle strukturer for gode og lønnsomme oppgaveløsninger og stimulere til utvikling av samarbeid på helse- og omsorgsområdet. Regjeringen foreslår også å videreføre 50 millioner kroner til samhandling mellom kommuner og distriktspsykiatriske sentre og 5 millioner kroner til samhandlingsprosjekter under Opptrappingsplanen for rusfeltet.