Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samisk språk

Sametinget får årlige tildelinger fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Utenriksdepartementet. Forslag til bevilgning fra disse departementene er i 2010 på omtrent 348 millioner kroner, en økning på 4,2 prosent.

Regjeringen foreslår at Sametinget bevilges 215 millioner kroner i 2010 over Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett. Bevilgningen omfatter en økning på 4 millioner kroner  i forhold til saldert budsjett 2009 som følge av at forvaltningsområdet for samisk språk er utvidet til også å omfatte Lavangen kommune fra 1. oktober 2009.

Regjeringens handlingsplan for samiske språk ble lagt fram i mai 2009. Handlingsplanen, som inneholder 66 ulike tiltak, er utarbeidet i dialog og konsultasjon med Sametinget. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til oppfølgingen av Handlingsplan for samiske språk med 5 millioner kroner i 2010. Sametinget har en svært viktig rolle i arbeidet for samisk språk. Regjeringen foreslår derfor at Sametinget tilføres 3,5 millioner kroner av bevilgningsøkningen på 5 millioner kroner.