Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samiske kulturtiltak

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til samiske kulturformål under Sametinget med 3,4 millioner kroner til 65,4 millioner kroner i 2010. Med dette vil bevilgningene til kulturformål under Sametinget ha økt med over 33 millioner kroner siden 2005.

I tillegg foreslås det et tilskudd på 22,3 millioner kroner til samiske aviser, 2 millioner kroner til Internasjonalt Samisk filmsenter og 1,5 millioner kroner til Riddu Riđđu-festivalen. Videre foreslås en bevilgning på 7,3 millioner kroner til byggeprosjektet ved Ája Samisk senter, og en økning på 3,3 millioner kroner til Samisk arkiv.