Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Særfradrag for alder og uførhet

Regjeringen foreslår at særfradraget for alder og uførhet holdes nominelt uendret på 19 368 kroner.

Se også Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.2.3.