Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Scenekunst

Regjeringen foreslår en samlet økning på 154 millioner kroner (inkludert operasatsingen) til scenekunst.

Tilskuddet til de nasjonale teatrene; Nationaltheatret, Det Norske Teatret og Den Nationale Scene foreslås økt med 26 millioner kroner, blant annet til økte pensjonskostnader. Tilskuddet til Nationaltheatret foreslås økt med 11 millioner kroner, blant annet for å sikre godt og systematisk vedlikehold av bygningen.

Det foreslås en samlet økning på 29 millioner kroner til Region-/landsdelsinstitusjonene. Tilskuddet til Carte Blanche foreslås økt med 0,8 millioner kroner til 20 millioner kroner for å styrke den internasjonale turnévirksomheten.

Tilskudd til dansetiltak foreslås økt med 2,3 millioner kroner. Tilskuddet til CODA Oslo International Dance Festival foreslås økt med 0,5 millioner for å styrke driften av festivalen som gjennomføres annet hvert år. Tilskuddene til Danseinformasjonen og Oslo Danseensemble foreslås hver økt med 0,3 millioner kroner.

Under Norsk kulturfond foreslås tilskuddsordningen for basisfinansiering for etablerte scenekunstgrupper økt med 3 millioner kroner til 15 millioner kroner. Tilskuddordningen for fri scenekunst foreslås økt med 1,5 millioner kroner. Tilskuddsordningen for gjestespill foreslås endret navn til tilskuddsordningen for formidling av scenekunst og økt med 0,5 millioner kroner.

Tilskudd til dans under Norsk kulturfond foreslås økt med 2,1 millioner kroner, hvorav 1,1 millioner kroner til pilotprosjekter som skal bidra til å utvikle profesjonelle dansemiljøer rundt om i landet og 1 million kroner i økte midler til tilskuddsordningen for dans som for 2010 med dette vil utgjøre 21,3 millioner kroner.

Tilskuddet til Dramatikkens Hus, der Det Åpne teater inngår fra 2010, foreslås økt til 11,5 millioner kroner. Tilskuddet til Østfold Teater foreslås økt med 3 millioner kroner til styrking av scenekunstvirksomheten i Østfold. Tilskuddet til Brageteatret foreslås økt med 3,3 millioner kroner.

Tilskuddet til Akershus Teater forelås økt med 1 million kroner. Tilskuddet til BIT Teatergarasjen foreslås økt med 1 million kroner til festivalene Meteor og Oktoberdans.

Tilskuddet til Norsk scenekunstbruk foreslås økt med om lag 1,3 millioner kroner. Tilskuddet til Norsk teaterråd foreslås økt med 2,3 millioner kroner til planlegging av internasjonal festival i 2011 og til styrking av virksomheten, herunder medlemsorganisasjonenes virksomhet.

Se også Teater.