Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Seksuelle overgrep

Voldtektsutvalget foreslo i NOU 2008: 4 Fra ord til handling å etablere en ny landsdekkende spesialenhet i politiet med ansvar for seksualisert vold (SEPOL). Regjeringen startet oppfølgingen av forslaget gjennom å etablere et miljø bestående av fire etterforskere ved Kripos fra annet halvår 2009. Regjeringen foreslår å styrke Kripos med ytterligere fire årsverk i 2010 til dette arbeidet.