Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sivilt samfunn - utviklingsland

Regjeringen foreslår å bevilge 1,2 milliarder kroner til frivillige organisasjoner i 2010.

Det sivile samfunn er en arena separat fra familien, staten og markedet, der frivillige går sammen for å fremme syn og interesser på egne og andres vegne. Regjeringen vil støtte både norske og internasjonale frivillige organisasjoner som bidrar til utvikling av aktive sivile samfunn i utviklingsland. Organisasjoner og nettverk har en viktig rolle og kontrollfunksjon overfor myndighetene. Regjeringen prioriterer arbeid for å mobilisere og styrke det sivile samfunnets kompetanse og kapasitet til å fremme demokratisk, sosial og økonomisk utvikling og respekt for menneskerettighetene. Samtidig støttes frivillige organisasjoners eget arbeid for å bidra til fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling, samt informasjonsarbeid i Norge. Frivillige aktører spiller også en sentral rolle innenfor humanitær bistand, fred og forsoningsarbeid, overgangsbistand og flere andre områder. De mottar støtte fra en rekke ulike hold. Det arbeides også for at diasporamiljøer i større grad deltar i utviklingssamarbeidet.