Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skattebegrensningsregelen for pensjonister

Skattebegrensningsregelen er en spesiell ordning for alders- og uførepensjonister, samt for enslige forsørgere med overgangsstønad, som gir skattefritak eller skattereduksjon dersom pensjonistens nettoinntekt er under nærmere angitte grenser.

Trygdeoppgjøret 2008 innebar en betydelig økning i minstepensjonsnivået fra 1. mai 2008. Regjeringen forpliktet seg videre til å øke minstepensjonsnivået fram mot 1. mai 2010, da det blir 2G for enslige og 1,85G for minstepensjonistektepar. I tråd med dette foreslår Regjeringen å øke skattefri nettoinntektsgrense for ektepar fra 198 150 kroner til 206 700 kroner, for å unngå at minstepensjonistektepar uten andre inntekter og formue skal betale skatt. For enslige er det tilstrekkelig at den skattefrie nettoinntektsgrensen justeres med anslått lønnsvekst til 113 700 kroner.

Se også Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.2.3.