Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skole - leksehjelp

Regjeringen foreslår å innføre et 8 timers gratis tilbud om leksehjelp fordelt på 1.-4. trinn. Det foreslås bevilget 178 millioner kroner til dette tiltaket. Ordningen er et tiltak for elever og foreldre som ønsker ekstra støtte i læringen. Det skal være et nært samarbeid mellom leksehjelperne og lærerne, og mål og innhold må avklares og tilpasses den enkelte elev.