Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skole - timetallsutvidelse

Regjeringen foreslår å utvide undervisningstimetallet for 1.-7. trinn med én uketime fra og med høsten 2010. Det foreslås bevilget 64 millioner kroner til dette tiltaket. Den ekstra undervisningstimen skal brukes til opplæring i de fagene som skoleeier lokalt best mener vil bidra til å styrke de grunnleggende ferdighetene til elevene.