Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skredforebygging

For å sikre mer helhetlig, effektiv og styrket bistand til skredforebygging har statens bistand knyttet til alle typer skred blitt samlet under Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fra 1. januar 2009. NVE skal bistå kommuner med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking og varsling, sikring og bistand ved beredskap. NVE samarbeider tett med andre statlige fagetater som fortsatt har en sentral rolle i forbindelse med skredforebygging.

Regjeringen foreslår å styrke NVE med 30 millioner kroner i 2010, slik at direktoratet settes i bedre stand til å bistå kommuner når det gjelder skredforebygging. De samlede statlige midlene til skredforebygging anslås til over 140 millioner kroner over NVEs budsjett i 2010.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon og pressemelding.

Se også Rassikring.